سوابق تحصيلي:

 

رشته تحصيلي

معدل

سال ورود

سال اخذ

محل اخذ

ديپلم

رياضي فيزيك

16

1373

1377

فلاورجان-دبيرستان امام (ه)

كارشناسي

شيمي كاربردي

15/9

1377

1381

اصفهان-دانشگاه صنعتي اصفهان

كارشناسي‌ارشد

شيمي تجزيه

17/5

1381

1384

اصفهان-دانشگاه اصفهان

دكتري

شيمي تجزيه

-

1384

-

اصفهان-دانشگاه اصفهان

 

مدارک تحصيلي

1- کارشناسي شيمي کاربردي از دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1381 با معدل 9/15 و کسب رتبة اول

2- کارشناسي ارشد شيمي تجزيه از دانشگاه اصفهان در سال 1384 با معدل 5/17

 

پايان نامة کارشناسي ارشد

 كاربرد تك‌لايه‌ خود‌سامان ۲-مرکاپتوبنزوﺗﻴازول تشكيل شده روي الكترود بس‌بلورين طلاجهت اندازه‌گيري يون نقره تحت راهنمائي دکتر رضا کريمي شروداني (دانشيار شيمي تجزيه دانشگاه اصفهان)

پايان نامة دکتري

سنتز نانولوله‌هاي كربني بر روي الكترود پيل سوختي به‌عنوان پايه الكتروكاتاليست- تحت راهنمايي دکتر محمد کاظم اميني (استاد شيمي تجزيه دانشگاه اصفهان)

پروژه‌هاي انجام شده

ساخت راكتور ترسيب شيميايي بخار در دانشگاه اصفهان

سنتز نانولوله‌هاي كربني با خلوص 98 درصد براي اولين بار در دانشگاه اصفهان

مقالات ارائه شده در سمينارها و مجلات

1- مطالعه مقايسه‌اي الکتروشيميايي تک‌لايه‌هاي خودسامان 2-مرکاپتو بنزوتيازول ، 2-مرکاپتو بنزوکسازول، و 2-مرکاپتو بنزايميدازول بر روي الکترود بس‌بلورين طلا. ششمين سمينار دوسالانه الکتروشيمي ايران، دانشگاه همدان، 16-18 شهريور 1384

2 - Comparative Electrochemical Study of Self-Assembled Monolayers of 2‑Mercaptobenzoxazole, 2‑Mercaptobenzothiazole, and 2‑Mercaptobenzimidazole on Polycrystalline Gold Electrode, Reza Karimi Shervedani, Abdolhamid Hatefi-Mehrjardi, Mohsen Khosravi Babadi Electrochimica Acta 52 (2007) 70517060

3- Hamid R. Memarian, Ali Saffar-Teluri, and Mohsen Khosravi-Babadi  Z. Naturforsch. 2007, 62b, 1030 1034;

4- Mohsen Khosravi, Mohammad K. Amini Flame synthesis of carbon nanofibers on carbon paper:

Physicochemical characterization and application 4 as catalyst support for methanol oxidation Carbon 48 (2010) 3131.

 

سوابق آموزشي

1- تدريس آزمايشگاه‌هاي شيمي عمومي (1)، شيمي عمومي (2)، شيمي تجزية (1)، شيمي تجزية (2)، و تجزيه نمونه حقيقي گروه شيمي دانشگاه اصفهان، 1387-1385

 

زمينه‌هاي تحقيقاتي مورد علاقه

1- ابداع و توسعه روش‌هاي جديد سنتز نانولوله‌ها و نانوفيبرهاي كربني

2- كاربرد نانولوله‌ها و نانوفيبرهاي كربني در پيل سوختي

3- سنتز نانوذرات كاتاليست و كاربرد آن‌ها در پيل سوختي

4- يافتن كاتاليست‌هاي ارزان قيمت جهت استفاده در پيل سوختي

5- روش‌هاي جديد ترسيب الكتروشيميايي 

*************************************************************

 

ارتباط با ما: *.  

 

 

 

 

آدرس دفتر: فلاورجان، خ. شريعتي، مجتمع شريعتي، طبقه اول، پلاك 47

 

 

 

زمان حضور در دفتر انجمن: هر روز ساعت 17 الي 19

 

 

 

 

 

شماره پيامك: 09137808724  و  09357004957 ، تلفن دفتر: 03123125904

 

 

 

 

وب سايت انجمن:  www.flj-ssa .com    

 

 

 

پست الكترونيك:  flj_ssa@yahoo.com